All-in abonnement van PieterBas biedt afvalindustrie zekerheid

All-in abonnement van PieterBas Automatisering standaard afvalsoftware afvalindustrie ICT-systeem digitaal plannen digitaal rijden digitaal wegen digitaal factureren

Werkende updates en upgrades en toegang tot alle functionaliteiten die er bij komen, ook in de toekomst. Die zekerheid biedt het all-in abonnement van PieterBas Automatisering, gespecialiseerd in standaard software voor Vlaamse en Nederlandse afvalinzamelaars en -verwerkers. Door de keuze voor het all-in abonnement kunnen afvalbedrijven op elk moment nog meer logistieke afvalprocessen digitaliseren en automatiseren, zegt verkoopadviseur Frank Dusée. ‘Ze zijn daardoor nu al klaar voor de toekomst en dat zonder extra investering.’

Grondbank IJsselmonde gaat digitaal factureren

Grondbank IJsselmonde is een van de bedrijven die koos voor het all-in abonnement van PieterBas om bedrijfsbreed afvalprocessen te digitaliseren en te automatiseren. Zo gaat de grondbank onder meer digitaal factureren en vrachten ontvangen met de EBA – de elektronische begeleidingsbrief afval. ‘Grondbank IJsselmonde profiteert van het all-in abonnement omdat het zonder meerkosten direct al vrachten kan ontvangen met de EBA, zegt Dusée. ‘Omdat orders daarmee zijn aangemeld op de weegbrug, is vooraf bekend welke vrachten er aan komen. Daardoor heeft de weegmeester continu zicht op het totaal aangeleverde vrachten op een dag. Ook is er door digitalisering minder handling en kan het mes in de papierberg’, noemt hij als ander voordeel.. ‘Daardoor sneuvelen er minder bomen, daalt het aantal gereden transportkilometers en is de CO2-uitstoot lager. Met name die milieuwinst is voor afvalinzamelaars en -verwerkers een reden om over te stappen op het all-in abonnement van PieterBas.’

Meer weten? Lees dan ook: Grondbank IJsselmonde tekent voor all-in abonnement PieterBas.

Scheffer Recycling automatiseert weegproces

Ook Scheffer Recycling gaat het complete weegproces digitaliseren en automatiseren met het all-in abonnement van PieterBas. Het bedrijf is gespecialiseerd in puin breken, en beschikt over de één na grootste rupsmobiele puinbreker ter wereld. Het bedrijf gaat met PieterBas vrachten digitaal wegen, inclusief de digitale vooraanmelding met de EBA. PieterBas stroomlijnt het weegproces, noemt Dusée als belangrijk winstpunt. ‘Dat werkt in de praktijk makkelijk en snel. Ook is de kans op fouten kleiner en is er op kantoor minder handling omdat papieren documenten als het geleidebiljet en de weegbon zijn gedigitaliseerd. Bovendien staat na het wegen van een vracht de order direct klaar om te factureren. Nota’s kunnen daardoor eerder de deur uit waardoor ze sneller worden betaald. Per saldo heeft digitaal wegen daardoor een positief effect op de cashflow.’

Meer weten? Lees dan ook: Scheffer Recycling automatiseert weegproces met PieterBas.

Braam Recycling digitaliseert acceptatie van vrachten 

Braam Puinrecycling koos bewust voor het all-in abonnement van PieterBas om daardoor een verdere digitaliseringsslag te kunnen maken. Zo accepteert het bedrijf onder meer vrachten aan het stortfront op een tablet en wegen chauffeurs van derden zelf onbemand wegen met de Weegkiosk, een interactief scherm op een zuil. Omdat er daardoor geen weegmeester meer nodig is, levert een aanzienlijke kostenbesparing op, aldus Dusée. ‘Een voordeel is ook dat na het wegen het gewicht automatisch per e-mail wordt doorgezet. Baars kan direct de klant op basis van de correcte weeggegevens factureren. Het weegproces verloopt daardoor veel sneller en zonder fouten.’ 

Meer weten? Lees dan ook: Braam Recycling gaat met PieterBas ook acceptatie van vrachten digitaliseren.

AquaMinerals tekent vanwege voordelen voor all-in abonnement 

AquaMinerals is een van de bedrijven die al jarenlang klant is bij PieterBas en nu vanwege de voordelen overstapt op het all-in abonnement. ‘Een daarvan is dat AquaMinerals standaard de beschikking heeft over alle software, zegt Dusée. ‘Mede om die reden tekenen afvalinzamelaars en -verwerkers alleen nog maar voor het all-in abonnement van PieterBas. We leveren standaard afvalsoftware en tegelijkertijd een totaaloplossing. Bedrijven kunnen daardoor met PieterBas de complete afvallogistiek digitaliseren en automatiseren: van het plannen, onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Omdat afvalbedrijven met het all-in abonnement beschikken alle PieterBas-software, ook als er in de toekomst nieuwe functionaliteiten bij komen, kunnen ze direct instappen als zich nieuwe ontwikkelingen aandienen. Dat biedt de mogelijkheid om nog meer processen te digitaliseren en te automatiseren. Afvalinzamelaars en -verwerkers kunnen daardoor efficiënter werken en kosten besparen. Omdat ze bovendien meer kunnen doen in dezelfde tijd, levert dat ook nog eens een omzetverhoging op met dezelfde mensen.’

Meer weten? Lees dan ook: AquaMinerals stapt vanwege voordelen over op all-in abonnement PieterBas.

Meer weten?

Kijk dan op de pagina met informatie over het all-in abonnement. U kunt ook contact opnemen met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *