Afvalsector werkt aan vernieuwde versie van EBA en STOSAG

Digitale begeleidingsbrief EBA-geleidebiljet papierloos video digitaal rijden onbemand wegen mobiel werken PieterBas Automatisering EBA Paul van der LInde van TLN

De EBA en STOSAG krijgen een update. De open standaards worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de afvalindustrie. De eerste gesprekken daarover zijn vorige week gevoerd. Algemeen directeur Pieter Bas Buskens van PieterBas Automatisering, was er ook dit keer weer bij. Hij juicht de plannen toe om de open standaards te vernieuwen. ‘Er spelen veel ontwikkelingen in de sector. Vooral met betrekking tot digitalisering. Daarom is het nu een mooi moment om een volgende stap te zetten.’  Welke vernieuwingen er in de EBA en STOSA worden doorgevoerd, is nog niet bekend, vertelt Paul van de Linde van TLN Afval die in de sector al jarenlang de aanjager is van open standaarden. ‘Na de zomer worden daarvoor voorstellen gedaan.’

EBA en STOSAG in professionele beheerorganisatie

‘Digitalisering in de afvalsector’. Dat was het thema van de strategiesessie die TLN Afval over de EBA en STOSAG organiseerde. De sector was breed vertegenwoordigd, blikt Pieter Bas Buskens terug, ‘Behalve softwareleveranciers waren ook afvalinzamelaars aanwezig die al met de open standaards werken. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig’, vertelt hij. ‘We hebben geïnventariseerd wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn zodat de open standaards up-to-date blijven. Ook was het beheer een onderwerp. Besproken is om de EBA en de STOSAG onder te brengen bij de stichting Uniforme Transportcode – SUTC. Dat is een professionele beheerorganisatie die ruime ervaringen heeft met andere open standaarden en daarvoor ook samenwerkt met TNO. Daarmee is kennis en continuïteit geborgd, een belangrijke voorwaarde om met de EBA en de STOSAG een volgende stap te kunnen zetten.’

Wensen gebruikers in kaart brengen

Een beheerorganisatie is volgens Paul van de Linde van TLN om nog een andere reden nodig. ‘De EBA en STOSAG moeten niet alleen worden geactualiseerd – afgestemd op de hedendaagse eisen van de afvalindustrie. Er zijn ook wensen van gebruikers bijgekomen. Die moeten worden geïnventariseerd. Op basis daarvan kan worden bepaald of die al dan niet worden meegenomen in een volgende versie van de open standaards. Wie beslist daar inhoudelijk over en neemt de kosten voor zo’n beheerorganisatie voor z’n rekening? Dit waren tot nu toe onbeantwoorde vragen die ook tijdens de bijeenkomst zijn besproken. De eerste plannen en ideeën liggen daarvoor nu op tafel.’ Hij vindt dat een positief resultaat van de bijeenkomst. ‘De SUTC gaat de EBA en STOSAG beheren en werkgroepen instellen die overleggen over welke aanpassingen in de open standaards gaan worden doorgevoerd . Daarna kan een actuele versie worden gemaakt die is afgestemd op de ontwikkelingen van deze tijd. Als er, bijvoorbeeld voor de EBA, een serie relatief kleine veranderingen wordt doorgevoerd, komt er een versie 1.2. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, zou het me niet verbazen dat er een grote update komt en dat we direct de stap naar de EBA 2.0 maken.’

Meer weten?

Lees dan ook:
EBA is win-win: papierloos rijden, sneller wegen en kosten besparen STOSAG-standaarden: kosten besparen en inzamelwagens flexibeler inzetten

Wilt u meer weten over de EBA of de STOSAG of over de standaard afvalsoftware van PieterBas? Neem dan contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *