Afvalpas op de milieustraat: houd rekening met de AVG

Milieustraat afvalpas toegangscontrole AVG privacy Monique Hennekens PieterBas Automatisering Waste Insight

Wordt het op de milieustraat geen, een beperkte toegangscontrole of een afvalpas? Het een terugkerende vraag bij nieuwbouw of aanpassing van een milieustraat. Vanwege de snelheid en het gebruiksgemak wordt de afvalpas vaak gebruikt. Bovendien geven rapportages inzicht op basis waarvan gemeenten hun beleid kunnen bijsturen. Maar de afvalpas kan niet zo maar worden ingevoerd. De privacyregelgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming, vereist grondslagen en doeleinden. Bovendien is het noodzakelijkheidscriterium van toepassing.

Doeleinden vastleggen

De mei vorig jaar ingevoerde AVG is ook van toepassing op een afvalpas, stelt privacy-advocaat Monique Hennekens in een serie posts die ze schreef voor het Waste Insight-blog. De adresgegevens die met de afvalpas worden geregistreerd zijn namelijk persoonsgegevens. Die mogen pas worden verwerkt als is bepaald wat daarvoor de gerechtvaardigde doelen zijn. Dit is een basisprincipe van de privacyregelgeving. Het doel bepaalt de ruimte voor de verwerking. Als persoonsgegevens worden verzameld voor een bepaald doel mag dat niet ook worden verwerkt voor een volledig ander doel. Zo mogen bijvoorbeeld camerabeelden voor de beveiliging van een milieustraat niet worden gebruikt om een werknemer op z’n functioneren aan te spreken. Een gemeente die afvalpassen gaat invoeren, moet daarom eerst de doelen bepalen voor de persoonsgegevens die worden geregistreerd. Voorbeelden zijn adresgegevens en stortgegevens. De doelomschrijving moet duidelijk en voldoende concreet zijn. Ze moeten een kader bieden om te toetsen of de gegevens wel nodig zijn om die doelen te bereiken.

Wilt u weten wat mogelijke doeleinden voor een afvalpas zijn? Lees dan de post van privacy-advocaat Monique Hennekens op het Waste Insight-blog.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Via een afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt. Denk aan adresgegevens en de daaraan gekoppelde stortgegevens. Deze gegevens zijn te herleiden naar een persoon. Bij de verwerking van deze gegevens via de afvalpas is om die reden de privacyregelgeving van toepassing. Zonder wettelijke grondslag is het verboden om persoonsgegevens te verwerken. De AVG noemt zes grondslagen. Om via een afvalpas adresgegevens en andere daaraan gekoppelde gegevens te mogen verwerken is in ieder geval één van deze grondslagen nodig. Voorbeelden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, naleving van wettelijke verplichtingen, vervulling van een publiekrechtelijke taak en het gerechtvaardigd belang.

Wilt u weten wat de grondslag bepaalt? Lees dan de post van Monique Hennekens: ‘Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?’

Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk

Een afvalpas kan op een milieustraat worden gebruikt om te controleren of iemand inwoner is van een gemeente. Een basisvereiste is dat niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk  om een bepaald doel te bereiken. Dit is het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Persoonsgegevens verzamelen omdat het kan of handig is, mag niet. Dit vereiste geldt niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor afvalverwerkers. Is het doel van de afvalpas het voorkomen van afvaltoerisme, dan hoeft uitsluitend te worden gecontroleerd of de aanbieder van afval een inwoner is. Wat, hoeveel of hoe vaak er wordt gestort is voor dat doel niet noodzakelijk. Deze stortgegevens mogen dan niet worden verwerkt. Wordt de afvalpas ook gebruikt om de hoogte van de afvalstoffenheffing te bepalen? Dan zijn de adresgegevens én stortgegevens allebei noodzakelijk en mogen wel worden verwerkt. Welke gegevens noodzakelijk zijn hangt daarom af van de doeleinden die de gemeente heeft bepaald voor de afvalpas.

Wilt u weten wat de risico’s zijn als meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk? Lees dan deze blogpost.

Meer weten?

Privacy-advocaat Monique Hennekens is gastblogger van Waste Insight en schreef een serie post over privacy in de afvalindustrie. Die zijn gebundeld in een whitepaper en het boek ‘Privacy in de afvalindustrie’ dat te koop is via Bol.com.

Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *