Afvalindustrie maakt efficiëntieslag met route-optimalisatie

Het plaatsen van lege afzet- en rolcontainers efficiënt combineren met het ophalen van de volle containers, inclusief het storten op meerdere locaties. Dit is route-optimalisatie in een notendop. Software berekent op basis van vooraf ingegeven parameters razendsnel wat de optimale route is waardoor bedrijven in de afvalindustrie grote voordelen kunnen behalen.

Voertuigplanning en optimale route
De essentie van route-optimalisering is voertuigplanning en het samenstellen van de optimale route per voertuig, rekening houdend met een serie aan variabelen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de frequentie waarin volle containers worden opgehaald, inzamelgebieden en afstanden. Maar het gaat ook om de omvang van het wagenpark en de inzamelcapaciteit, het wegennetwerk, wegwerkzaamheden en andere praktische factoren die van invloed zijn op het inplannen van een route.

Tracking en tracing
Software voor route-optimalisatie biedt vaak ook een scala aan andere mogelijkheden. Zo kunnen orders automatisch worden gepland en gevolgd. Door realtime beheer van het wagen- en containerpark heeft de planning bovendien op elk moment zicht op de beschikbare vrachtwagens en containers. Andere opties zijn tracking en tracing, het kunnen genereren van routekaarten en verkeersinformatie of een koppeling met de boordcomputer waardoor er bijvoorbeeld zicht is op rij- en wachttijden en brandstofgebruik.

Voordelen route-optimalisatie
Route-optimalisatie biedt bedrijven in de afvalindustrie meerdere voordelen die allemaal onder de noemer efficiëntie vallen. Zo zijn er door routes slim in te plannen, minder wagens nodig, neemt het aantal gereden kilometers af en wordt er bespaard op rijtijd. Per saldo besparen bedrijven daarmee op kosten. Bedrijven kunnen door route-optimalisatie een kwaliteitsslag doorvoeren. Ook kunnen ze klanten een betere service bieden, kan er flexibeler worden gepland en wordt er minder tijd besteed aan registratie en follow-up. Route-optimalisatie levert bovendien milieuvoordeel op; omdat het aantal gereden kilometers afneem, worden er minder fossiele brandstoffen gebruikt en daalt de CO2-uitstoot.

Operationele verbeteringen doorvoeren
Route-optimalisatie is voor bedrijven in de afvalindustrie een bron van informatie, waaronder  transportkosten op kilometerbasis of het al dan niet inhuren van transportcapaciteit. Een aantal leveranciers van software heeft ook de mogelijkheid ingebouwd om alternatieven door te rekenen, zoals het overstappen op een andere inzamelmethode of de benodigde capaciteit als restafval nog verder worden gescheiden. Op basis van die gegevens kunnen bedrijven zowel strategische beslissingen nemen als operationele verbeteringen doorgevoeren. Daarmee is route-optimalisatie meer dan sec software om route beter in te plannen.

Lees ook: Rolcontainers makkelijk en flexibel plannen met PieterBas

Meer weten?
Bart Punselie kan u verder helpen: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl  Op de hoogte blijven van nieuwe posts? Volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Beeld: Ortec.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *