Afvalindustrie is nog niet van de stortbelasting af

Stortbelasting PieterBas AutomatiseringGrofweg zo’n 100 miljoen euro. Dat bedrag moet de staat het opnieuw invoeren van de stortbelasting opleveren.

Mede vanwege de nadelen ageerde de afvalindustrie tegen de maatregel van voormalig staatssecretaris Weekers van Financiën.

De bewindsman kwam met een alternatief, maar daarmee is de afvalindustrie nog niet van de stortbelasting af.

Toen zich vorig jaar de herinvoering van de stortbelasting aangekondigde, waren de bezwaren niet van de lucht. BRBS Recycling sprak van een ordinaire belastingverhoging. De NVPG stelde dat de stortbelasting de asbest- en bodemsanering bedreigt.

De verschillende (branche)organisaties waren eensgezind in hun mening dat de maatregel de rem zet op de door het Kabinet beoogde verdere vergroening. Volgens VNO-NCW zou door de stortbelasting ambities als de circulaire economie verder uit het zicht raken.

Bezuinigsdrift Kabinet
Herinvoering van de stortbelasting  komt relatief kort nadat het Kabinet in begin 2012 de stekker uit de fiscale maatregel trok. Het zou te veel in de papieren lopen om de stortbelasting te handhaven. Koud twee jaar later dwingt de bezuinigingsdrift van Rutte II weer tot herinvoering.

Stortbelasting factsheet Vereniging Afvalbedrijven VA PieterBas AutomatiseringAls het aan de staatssecretaris lag, moest de afvalindustrie de hand diep in de beurs steken; voor elk ton aan gestort afval zou 51 euro moeten worden afgetikt. Met name de hoogte van dat bedrag was de agerende organisaties een doorn in het oog. Het kon bedrijven maar al te makkelijk verleiden hun afval elders te dumpen.

Oplossing haalt angel er niet uit
De bewindsman kwam al snel met een oplossing: per ton werd de stortbelasting verlaagd naar 17 euro. Daarvoor in de plaats werd de fiscale maatregel eerder ingevoerd. Op 1 april van dit jaar in plaats van de eerder geplande datum van 1 oktober.

Het naar voren halen van de datum garandeert de 25 miljoen euro aan opbrengsten, zoals die in het Herfstaccoord zijn vastgelegd. Bovendien hoopte Weekers hiermee eventuele negatieve effecten van de maatregel te beperken.

>> Meer weten? Download dan de factsheet van de Vereniging Afvalbedrijven. Klik daarvoor op de afbeelding.

Sector werkt aan alternatief
Met het alternatief van Weekers was de kou niet uit de lucht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar een alternatieve belasting die vanaf 2015 in zou moeten gaan. De nieuwe fiscale maatregel zou alsnog de beoogde 100  miljoen aan inkomsten moeten genereren en tegelijkertijd moeten bijdragen aan verdere vergroening.

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) koerst op een langetermijnoplossing die bijdraagt aan de circulaire economie en is met de overheid in gesprek over de mogelijkheden. Nog deze maand wordt een conceptplan verwacht. Weekers’ opvolger Eric Wiebes wil voor het zomerreces de Tweede Kamer informeren over een alternatieve belastingmaatregel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *